A spirál nyomában. Installáció, Trafó Galéria, Budapest, 2006. (archív légifelvétel, irányított hangszórók)

A hetvenes években egy darabig az újpalotai lakótelepen laktunk. Ekkoriban a farönkökből, csúszdákból és homokból komponált cölöpvár volt a legfontosabb tereptárgy a környékbeli gyerekek számára. Ez volt a rövid úton szárba szökkenő indián játékok központi objektuma, melyet balról a Gojko Mitic-kultusz, jobbról Karl May táplált.

A lakótelep házai ma is állnak, a cölöpvár azonban a mögötte elterülő homokbányával együtt eltűnt. A Földmérési és Távérzékelési Intézet jóvoltából most lehetőségem nyílt megidézni ezt a szögletes spirálformát.

Az 1977. 04. 30.-án készült légifelvétel akusztikus környezetét egyik oldalon egykori harcostársammal a helyszínen tett őszi sétánk alkalmával rögzített beszélgetés motívumai, másik oldalon édesapám, Dr. Beöthy György Jegyzetek a társadalmi antropológia köréből című, a hetvenes évek során keletkezett kéziratának a szerző által felolvasott részletei alkotják.

In the Wake of the Spiral. Installation view, Trafó Galéria, Budapest, 2006. (archive aerial photo, directional sound)

In the seventies we lived for a while in Ujpalota, a suburbian area with blocks of flats. At that time a crannog made out of wood logs, sand and slides were the most important land-object for kids of the neighborhood. This was the central object of the shortly speared red indian games, fed by Karl May from the right and the Gojko Mitic Cult from the left.

The blocks of flats are still standing today, but the crannog with the sand-mine behind disappeared. By favor of the Institute of Geodesy, Cartography and Remote Sensing i have now have the chance to evoke this angled spiral form.

The acoustic environment of the aerial photograph made on 30. 04. 1977 consist of details from a book written by my father, Dr. György Beöthy in the seventies, titled Notes on Social Anthropology told by the author on the right and fragments of a discussion with a former brave-mate on the left.