Akaratlan

                    Köszönöm neked Uram, hogy kezet moshatok, amikor csak akarok,
                    Korlátlanul rendelkezésemre álló tiszta folyóvízben,
                    Egy megvilágított helyiség közepén.

                    Add Uram, hogy átjárhasson mindenkit a víz éltető ereje és a fény útmutatása,
                    Hogy békében éljen önmagával, szűkebb és tágabb környezetével,
                    Felismerve felelősségét a dolgok alakulásában.

                    A gondolat, a szó, a cselekedet, a mulasztás, ámen.